Zobacz specyfikację WSDL dla serwisu.
Strona główna | Dziennik zmian | RSS

Dostępne metody:

doAddDraft

Binding Moduł Web Api serwisu handlujemy.plBinding
Endpoint http://api.handlujemy.pl/index.php
SoapAction http://api.handlujemy.pl/index.php/doAddDraft
Style rpc
Transport http://schemas.xmlsoap.org/soap/http

Dokumentacja

Opis metody:

Metoda pozwala na pobranie informacji z dziennika zdarzeń na temat zdarzeń w ofertach zalogowanego użytkownika

Dane wejściowe:

session-handle xsd:string Identyfikator sesji użytkownika
name xsd:string xsd:string
images SOAP-ENC:Array SOAP-ENC:Array
price xsd:string xsd:string
decription xsd:string xsd:string
new xsd:string xsd:string
id_produktu xsd:string xsd:string
category xsd:string xsd:string
quantity xsd:string xsd:string

Dane wyjściowe:

return SOAP-ENC:Array Tablica z wynikiem

Kody błędów:

ERR_WEBAPI_KEY Niepoprawna wartość klucza WebAPI lub klucz został zablokowany.