Zobacz specyfikację WSDL dla serwisu.
Strona główna | Dziennik zmian | RSS

Dostępne metody:

doFinishItem

Binding Moduł Web Api serwisu handlujemy.plBinding
Endpoint http://api.handlujemy.pl/index.php
SoapAction http://api.handlujemy.pl/index.php/doFinishItem
Style rpc
Transport http://schemas.xmlsoap.org/soap/http

Dokumentacja

Opis metody:

Metoda pozwala na zakończenie aukcji

Dane wejściowe:

session-handle xsd:string Identyfikator sesji użytkownika
auction-id xsd:int Id aukcji, która ma zostać zamknięta
local-id xsd:int Identyfikator lokalny - niewymagany

Dane wyjściowe:

return xsd:int 0 - nie udało się, 1 - udało się

Kody błędów:

ERR_WEBAPI_KEY Niepoprawna wartość klucza WebAPI lub klucz został zablokowany.