Zobacz specyfikację WSDL dla serwisu.
Strona główna | Dziennik zmian | RSS

Dostępne metody:

doFinishItems

Binding Moduł Web Api serwisu handlujemy.plBinding
Endpoint http://api.handlujemy.pl/index.php
SoapAction http://api.handlujemy.pl/index.php/doFinishItems
Style rpc
Transport http://schemas.xmlsoap.org/soap/http

Dokumentacja

Opis metody:

Metoda pozwala na zakończenie wielu aukcji

Dane wejściowe:

session-handle xsd:string Identyfikator sesji użytkownika
finish-items-list SOAP-ENC:Array Tablica aukcji do zamknięcia

Dane wyjściowe:

return SOAP-ENC:mixed Tablica z wynikiem zamykania poszczególnych aukcji

Kody błędów:

ERR_WEBAPI_KEY Niepoprawna wartość klucza WebAPI lub klucz został zablokowany.