Zobacz specyfikację WSDL dla serwisu.
Strona główna | Dziennik zmian | RSS

Dostępne metody:

doGetCatsDataLimit

Binding Moduł Web Api serwisu handlujemy.plBinding
Endpoint http://api.handlujemy.pl/index.php
SoapAction http://api.handlujemy.pl/index.php/doGetCatsDataLimit
Style rpc
Transport http://schemas.xmlsoap.org/soap/http

Dokumentacja

Opis metody:

Metoda pozwala na pobranie w porcjach pełnego drzewa kategorii.

Dane wejściowe:

country-id xsd:string Kod kraju - opcja
local-version xsd:int Opcja
webapi-key xsd:string Klucz WebAPI użytkownika.
offset xsd:int Parametr pozwalający na sterowanie pobieraniem kolejnych porcji danych (numery porcji indeksowane są od 0).
package-element xsd:int Parametr pozwalający na określenie rozmiaru porcji zwracanych danych (zakres 1-1000; domyślnie 500).

Dane wyjściowe:

return SOAP-ENC:Array Tablica asocjacyjna z danymi

Kody błędów:

ERR_WEBAPI_KEY Niepoprawna wartość klucza WebAPI lub klucz został zablokowany.