Zobacz specyfikację WSDL dla serwisu.
Strona główna | Dziennik zmian | RSS

Dostępne metody:

doGetFavouriteCategories

Binding Moduł Web Api serwisu handlujemy.plBinding
Endpoint http://api.handlujemy.pl/index.php
SoapAction http://api.handlujemy.pl/index.php/doGetFavouriteCategories
Style rpc
Transport http://schemas.xmlsoap.org/soap/http

Dokumentacja

Opis metody:

Metoda pozwala na pobranie listy ulubionych kategorii zalogowanego użytkownika.

Dane wejściowe:

session-handle xsd:string Identyfikator sesji użytkownika, uzyskany za pomocą metody doLogin lub doLoginEnc

Dane wyjściowe:

return SOAP-ENC:Array Tablica asocjacyjna z danymi

Kody błędów:

ERR_NO_SESSION Niepoprawny identyfikator sesji.
ERR_SESSION_EXPIRED Sesja już wygasła
ERR_USER_DEACTIVATE Użytkownik posiada nieaktywne konto