Zobacz specyfikację WSDL dla serwisu.
Strona główna | Dziennik zmian | RSS

Dostępne metody:

doGetPostBuyData

Binding Moduł Web Api serwisu handlujemy.plBinding
Endpoint http://api.handlujemy.pl/index.php
SoapAction http://api.handlujemy.pl/index.php/doGetPostBuyData
Style rpc
Transport http://schemas.xmlsoap.org/soap/http

Dokumentacja

Opis metody:

Metoda pozwala na pobranie pełnych danych kontaktowych kontrahentów z danej oferty.

Dane wejściowe:

session-handle xsd:string Identyfikator sesji użytkownika
auction-ids SEAP-ENC:Array ID aukcji do wyświetlenia

Dane wyjściowe:

return SOAP-ENC:Array Tablica z wynikiem

Kody błędów:

ERR_WEBAPI_KEY Niepoprawna wartość klucza WebAPI lub klucz został zablokowany.