Zobacz specyfikację WSDL dla serwisu.
Strona główna | Dziennik zmian | RSS

Dostępne metody:

doGetSellFormFieldsExt

Binding Moduł Web Api serwisu handlujemy.plBinding
Endpoint http://api.handlujemy.pl/index.php
SoapAction http://api.handlujemy.pl/index.php/doGetSellFormFieldsExt
Style rpc
Transport http://schemas.xmlsoap.org/soap/http

Dokumentacja

Opis metody:

Metoda pozwala na pobranie listy pól formularza sprzedaży.

Dane wejściowe:

country-code xsd:int
local-version xsd:int
webapi-key xsd:string

Dane wyjściowe:

return SOAP-ENC:Array Tablica asocjacyjna z danymi

Kody błędów:

ERR_WEBAPI_KEY Niepoprawna wartość klucza WebAPI lub klucz został zablokowany.

Plik: /data/html/api.handlujemy.pl/lib/class/session.class.php

Bład lini: 151

Komunikat: 
Błąd bazy danych