Zobacz specyfikację WSDL dla serwisu.
Strona główna | Dziennik zmian | RSS

Dostępne metody:

doGetSellFormFieldsForCategory

Binding Moduł Web Api serwisu handlujemy.plBinding
Endpoint http://api.handlujemy.pl/index.php
SoapAction http://api.handlujemy.pl/index.php/doGetSellFormFieldsForCategory
Style rpc
Transport http://schemas.xmlsoap.org/soap/http

Dokumentacja

Opis metody:

Metoda pozwala na pobranie listy pól formularza sprzedaży dostępnych we wskazanej kategorii.

Dane wejściowe:

country-code xsd:int
local-version xsd:int
webapi-key xsd:string Klucz webapi
categoryId xsd:int

Dane wyjściowe:

return SOAP-ENC:Array Tablica asocjacyjna z danymi

Kody błędów:

ERR_WEBAPI_KEY Niepoprawna wartość klucza WebAPI lub klucz został zablokowany.