Zobacz specyfikację WSDL dla serwisu.
Strona główna | Dziennik zmian | RSS

Dostępne metody:

doGetSiteJournal

Binding Moduł Web Api serwisu handlujemy.plBinding
Endpoint http://api.handlujemy.pl/index.php
SoapAction http://api.handlujemy.pl/index.php/doGetSiteJournal
Style rpc
Transport http://schemas.xmlsoap.org/soap/http

Dokumentacja

Opis metody:

Metoda pozwala na pobranie informacji z dziennika zdarzeń na temat zdarzeń w ofertach zalogowanego użytkownika

Dane wejściowe:

session-handle xsd:string Identyfikator sesji użytkownika
starting-point xsd:int Punkt startu zwracanych danych
info-type xsd:int Zakres zwracanych informacji (0 - zwracane są tylko dane dot. zdarzeń w ofertach zalogowanego użytkownika, 1 - zwracane są dane dot. zdarzeń we wszystkich ofertach w serwisie; domyślnie ustawiana jest wartość 0).

Dane wyjściowe:

return SOAP-ENC:Array Tablica z wynikiem

Kody błędów:

ERR_WEBAPI_KEY Niepoprawna wartość klucza WebAPI lub klucz został zablokowany.