Zobacz specyfikację WSDL dla serwisu.
Strona główna | Dziennik zmian | RSS

Dostępne metody:

doLoginEnc

Binding Moduł Web Api serwisu handlujemy.plBinding
Endpoint http://api.handlujemy.pl/index.php
SoapAction http://api.handlujemy.pl/index.php/doLoginEnc
Style rpc
Transport http://schemas.xmlsoap.org/soap/http

Dokumentacja

Opis metody:

Zwraca identyfikator (hash) sesji użytkownika. Jest wykorzystywany przy metodach wymagajacych autoryzacji

Dane wejściowe:

user-login xsd:string Unikalny login użytkownika w serwisie
user-hash-password xsd:string
country-code xsd:int Kod kraju - opcja
webapi-key xsd:string Klucz webapi - opcja
local-version xsd:string Klucz wersji - opcja

Dane wyjściowe:

return SOAP-ENC:Array

Kody błędów:

ERR_AUTH Błędny login lub hasło