Zobacz specyfikację WSDL dla serwisu.
Strona główna | Dziennik zmian | RSS

Dostępne metody:

doNewAuctionExt

Binding Moduł Web Api serwisu handlujemy.plBinding
Endpoint http://api.handlujemy.pl/index.php
SoapAction http://api.handlujemy.pl/index.php/doNewAuctionExt
Style rpc
Transport http://schemas.xmlsoap.org/soap/http

Dokumentacja

Opis metody:

Metoda pozwala na wystawienie nowej oferty w serwisie.

Dane wejściowe:

session-handle xsd:string Identyfikator sesji użytkownika
fields SOAP-ENC:Array Tablica z danymi do aukcji. Mozna uzyskac za pomocą np. metody doGetSellFormFieldsExt
local-id xsd:int Identyfikator lokalny - niewymagany

Dane wyjściowe:

return SOAP-ENC:mixed Tablica asocjacyjna z danymi

Kody błędów:

ERR_WEBAPI_KEY Niepoprawna wartość klucza WebAPI lub klucz został zablokowany.