Zobacz specyfikację WSDL dla serwisu.
Strona główna | Dziennik zmian | RSS

Dostępne metody:

doRegisterUser

Binding Moduł Web Api serwisu handlujemy.plBinding
Endpoint http://api.handlujemy.pl/index.php
SoapAction http://api.handlujemy.pl/index.php/doRegisterUser
Style rpc
Transport http://schemas.xmlsoap.org/soap/http

Dokumentacja

Opis metody:

Rejestruje użytkownika

Dane wejściowe:

tajnykod xsd:string Kod zabezpieczający
imienaz xsd:string Imie i Nazwisko
email xsd:string Adres Email
adres xsd:string Adres zamieszkania
miasto xsd:string Miasto
woje xsd:string Województwo
kraj xsd:string Kraj
kodpocz xsd:string Kod pocztowy
nrtele xsd:string Nr Telefonu
nick xsd:string Nick
haslo xsd:string niezahashowane haslo

Dane wyjściowe:

return SOAP-ENC:Array Tablica z wynikiem