Zobacz specyfikację WSDL dla serwisu.
Strona główna | Dziennik zmian | RSS

Dostępne metody:

doLogin

Binding Moduł Web Api serwisu handlujemy.plBinding
Endpoint http://api.handlujemy.pl/wsdl.php
SoapAction http://api.handlujemy.pl/wsdl.php/doLogin
Style rpc
Transport http://schemas.xmlsoap.org/soap/http

Dokumentacja

Opis metody:

Zwraca identyfikator (hash) sesji użytkownika. Jest wykorzystywany przy metodach wymagajacych autoryzacji

Dane wejściowe:

user-login xsd:string Unikalny login użytkownika w serwisie
user-password xsd:string Hasło użytkownika w serwisie w niezakodowanej postaci
country-code xsd:int Kod kraju - opcja
webapi-key xsd:string Klucz webapi - opcja
local-version xsd:string Klucz wersji - opcja

Dane wyjściowe:

return SOAP-ENC:Array

Kody błędów:

ERR_USER_PASSWD Nieprawidłowy login lub hasło
ERR_WEBAPI_KEY Niepoprawna wartość klucza WebAPI lub klucz został zablokowany.

Przykłady

W języku PHP:

 
<?php
	/**
	 * Skrypt pozwala wygenerować i wyświetlić identyfikator sesji
	 * Oparte o bibliotekę NuSOAP: http://sourceforge.net/projects/nusoap/
	 */
 
	try {
 
		include_once 'lib/nusoap.php';
 
		$config = array(
			'user-login' => 'TWOJ_LOGIN', // LOGIN
			'user-password' => 'TWOJE_HASLO_NIEZAKODOWANE', // HASŁO
			'country-code' => 0, // Ustawić na 0
			'webapi-key' => '897HERC98UUHJL23E', // TO JEST DOMYSLNY KLUCZ
			'local-version' => 0 // Ustawic na 0
		);
 
		$client = new nusoap_client('http://api.handlujemy.pl/wsdl.php?wsdl');
		$result = $client->call( 'doLogin', $config );
 
		if( $result == 'ERR_AUTH' ) {
			die( 'Błędny login lub hasło' );
		} else {
			 echo '<pre>';
			print_r( $result );
			echo '</pre>';
		}
	}
	catch ( Exception $e ) {
		echo '<pre>';
		print_r($e);
		echo '</pre>';
	}
 
?>