Zobacz specyfikację WSDL dla serwisu.
Strona główna | Dziennik zmian | RSS

Dostępne metody:

doAddDescToItems

Binding Moduł Web Api serwisu handlujemy.plBinding
Endpoint http://api.handlujemy.pl/wsdl.php
SoapAction http://api.handlujemy.pl/wsdl.php/doAddDescToItems
Style rpc
Transport http://schemas.xmlsoap.org/soap/http

Dokumentacja

Opis metody:

Metoda pozwala na dodanie opisu do przedmiotów

Dane wejściowe:

session-handle xsd:string Identyfikator sesji użytkownika
items-id-array SOAP-ENC:Array Tablica z id aukcji
it-description xsd:int

Dane wyjściowe:

return SOAP-ENC:Array Tablica z wynikiem

Kody błędów:

ERR_WEBAPI_KEY Niepoprawna wartość klucza WebAPI lub klucz został zablokowany.