Zobacz specyfikację WSDL dla serwisu.
Strona główna | Dziennik zmian | RSS

Dostępne metody:

doGetMyFutureItems

Binding Moduł Web Api serwisu handlujemy.plBinding
Endpoint http://api.handlujemy.pl/wsdl.php
SoapAction http://api.handlujemy.pl/wsdl.php/doGetMyFutureItems
Style rpc
Transport http://schemas.xmlsoap.org/soap/http

Dokumentacja

Opis metody:

Zwraca liste ofert do wystawienia

Dane wejściowe:

session-handle xsd:string Identyfikator sesji użytkownika
sort-options SOAP-ENC:Array Struktura zawierająca informacje o sposobie sortowania ofert.
category-id xsd:int Parametr pozwalający na określenie kategorii z jakiej mają zostać pokazane oferty.
auction-ids SEAP-ENC:Array ID aukcji do wyświetlenia
page-size xsd:int Parametr pozwalający na określenie ilości ofert wyświetlanych jednorazowo (minimum: 1, maksimum: 1000, domyślnie: 100).
page-number xsd:int Parametr pozwalający na wskazanie porcji danych, która ma być wyświetlona (domyślnie: 0).

Dane wyjściowe:

return SOAP-ENC:Array Tablica z wynikiem

Kody błędów:

ERR_WEBAPI_KEY Niepoprawna wartość klucza WebAPI lub klucz został zablokowany.